Leszczyński rynek

  Polacy próbowali przeciwstawić się germanizacji na różne sposoby. W 1892 r. powstała pierwsza organizacja polska – Towarzystwo Przemysłowców. Następnie

Kościół w Pile

Karta pocztowa z widokiem kościoła katolickiego pod wezwaniem Świętych Janów w Pile. Kościół, fundacji królów polskich był ostoją polskości w

Zdjęcie chóru dziecięcego przy kościele świętych Janów w Pile, powstałego w 1915 r. Pośrodku Bolesław Budnowski, prowadzący chór. Proszę zwrócić

Teofil Drozdowski

W listopadzie 1918 r. Drozdowski został wybrany sekretarzem pilskiej Rady Ludowej. W jego lokalu zbierał się na próby chór “Halka”.

    Ogłoszenie z prasy poznańskiej o zwołaniu Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Listopad 1918 r.