Polski Sejm Dzielnicowy

2 grudnia 2018 roku w Poznaniu odbędą się uroczyste obchody setnej rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego!

Ulicami Poznania przejdzie kolorowy pochód, w którym nie może zabraknąć nikogo, kto chciałby uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Zapraszamy do udziału w nim mieszkańców powiatów reprezentowanych na Polskim Sejmie Dzielnicowym, przedstawicieli władz samorządowych z całego województwa, a przede wszystkim potomków delegatów, uczestniczących w sejmowych obradach sprzed stu lat oraz uczniów szkół.

W tym jednoczącym Wielkopolan pochodzie nie może zabraknąć nikogo, kto wie, że bez Wielkopolski odzyskana Ojczyzna byłaby pozbawiona kolebki swej państwowości i ważnego filaru tożsamości narodowej.

 

Czym był Polski Sejm Dzielnicowy:
14 listopada 1918 Komisariat Naczelnej Rady Ludowej ogłosił odezwę programową, w której zapowiadano zwołanie do Poznania Sejmu Dzielnicowego, na który zjechać mieli delegaci ze wszystkich ziem zaboru pruskiego oraz największych skupisk Polonii w byłym cesarstwie niemieckim. Jednym z najważniejszych powodów, dla którego zdecydowano się zwołać to zgromadzenie, było dążenie kierownictwa Naczelnej Rady Ludowej do zdobycia mandatu do reprezentowania interesów polskich w Niemczech.

Pierwsze posiedzenie Polskiego Sejmu Dzielnicowego, 3 grudnia 1918 roku (fot. domena publiczna)

Wybory delegatów na Sejm odbywały się przez całą drugą połowę listopada. Były one powszechne, tzn. głosować mogli wszyscy Polacy, którzy ukończyli dwudziesty rok życia. Bierne i czynne prawo wyborcze po raz pierwszy w historii Polski przyznano również kobietom. Wybory były także bezpośrednie i równe. Jednego delegata wyłaniać miało ok. 2,5 tys. Polaków w danym okręgu. Kandydatów na posłów zgłaszały komitety wyborcze, a głosowanie odbywało się jawnie, przez aklamację. W posiedzeniu Polskiego Sejmu Dzielnicowego wzięło udział ok. 1200 posłów spośród 1399 wybranych (w tym 526 z Wielkopolski, 431 ze Śląska, 262 z Prus Królewskich, 133 ze skupisk ludności polskiej w Niemczech oraz 47 z Warmii i Mazur). Było wśród nich 129 kobiet i 75 księży katolickich.

Rozpoczęcie obrad Sejmu Dzielnicowego poprzedził pochód delegatów z poznańskiej fary do dzisiejszego kina Apollo (fot. domena publiczna)

Obrady sejmu trwały od 3 do 5 grudnia 1918 roku w budynku Kina Apollo w Poznaniu. Delegaci uznali Naczelną Radę Ludową za jedynego reprezentanta ludności polskiej w Niemczech oraz wyrazili wolę utworzenia niepodległego państwa polskiego, o czym napisano w specjalnych telegramach wysłanych m.in. do premiera Francji Georges’a Clemenceau, prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona i premiera Wielkiej Brytanii Davida Lloyda George’a.