Polski Sejm Dzielnicowy

To szczególne wydarzenie w historii naszego narodu.

14 listopada 1918 Komisariat Naczelnej Rady Ludowej ogłosił odezwę programową, w której zapowiadano zwołanie Sejmu Dzielnicowego do Poznania, na który mieli zjechać delegaci ze wszystkich ziem zaboru pruskiego oraz największych skupisk Polonii w byłym cesarstwie niemieckim. Jednym z najważniejszych powodów dla którego zdecydowano się zwołać zgromadzenie przedstawicieli wszystkich Polaków w Niemczech, było dążenie kierownictwa Naczelnej Rady Ludowej do zdobycia mandatu do reprezentowania interesów polskich w Niemczech.

Wybory delegatów na Sejm odbywały się przez całą drugą połowę listopada. Wybory miały być powszechne, tzn. mogli głosować wszyscy Polacy, którzy ukończyli dwudziesty rok życia. Bierne i czynne prawo wyborcze po raz pierwszy w historii naszego narodu przyznano kobietom. Wybory były także bezpośrednie i równe. Jednego delegata miało wybierać ok. 2,5 tys. Polaków w danym okręgu. Kandydatów na posłów zgłaszały komitety wyborcze, a głosowanie odbywało się jawnie, przez aklamację. W posiedzeniu Polskiego Sejmu Dzielnicowego wzięło udział ok. 1200 posłów spośród 1399 wybranych (w tym 526 z Wielkopolski, 431 ze Śląska, 262 z Prus Królewskich, 133 ze skupisk ludności polskiej w Niemczech oraz 47 z Warmii i Mazur). Było wśród nich 129 kobiet i 75 księży katolickich. To wydarzenie pokazuje, iż Polacy potrafią się w ważnych chwilach dziejowych zjednoczyć niezależnie od posiadanych poglądów.