Wybierz powiat

O „Tytusie”

Nazwa portalu nawiązuje do postaci hrabiego Adama Tytusa Działyńskiego (1796-1861), polskiego arystokraty, patrioty, mecenasa sztuki, założyciela Biblioteki Kórnickiej. Tytus Działyński zgromadził kilkadziesiąt tysięcy książek i rękopisów, często ratując je od  grabieży. Swoje bezcenne zbiory – biblioteczne oraz muzealne, umieścił w kórnickim zamku. W czasach zaborów przypominały o dawnej świetności Rzeczypospolitej, a dziś, zgodnie z zamiarem Twórcy, Biblioteka Kórnicka służy nam wszystkim.

Celem portalu jest mobilizowanie uczniów z wielkopolskich szkół do aktywności w sieciach społecznościowych. Treści zamieszczone na portalu mają za zadanie pobudzać ich do tworzenia filmów, zdjęć, tweetów, które pokażą ciekawostki historyczne z regionu oraz zmotywują do zagłębienia się w te nieznane rejony wiedzy.

Współcześnie kreowane wydarzenia, ważne dla lokalnych społeczności oraz te, mające na celu upamiętnienie Polskiego Sejmu Dzielnicowego, Powstania Wielkopolskiego, przekazywane będą do partnerów projektu oraz lokalnych mediów, co w istotny sposób zwiększy ich zasięg oddziaływania. Przewidziane są nagrody dla najciekawszych inicjatyw.

Fundacja Zakłady Kórnickie

W dniu 30 lipca 1925 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o utworzeniu Fundacji „Zakłady Kórnickie”.

Rok wcześniej, w październiku 1924 roku, zmarł Władysław Zamoyski, wnuk Tytusa Działyńskiego, który cały swój odziedziczony po przodkach majątek postanowił przekazać Narodowi. Ów majątek stanowiły: przede wszystkim bezcenna Biblioteka, majątki w Wielkopolsce (tzw. klucz kórnicki) i dobra zakopiańskie, czyli łącznie ok 20 tys. ha ziemi, lasów i wód. Utworzenie Fundacji było nawiązaniem do najbardziej szlachetnych idei pracy organicznej w Wielkopolsce.

Krótko przed wojną z części zakopiańskiej utworzono Tatrzański Park Narodowy. W roku 1952 dekretem prezydenta B. Bieruta, Fundacja została rozwiązana. Restytucja Fundacji nastąpiła ustawą sejmową z dnia 18 września 2001r.

Fundacja została wyposażona w nieruchomości o pow. 4 200 ha położone w powiecie poznańskim (gm. Kórnik i Mosina), powiecie średzkim (gm. Środa Wlkp. i Dominowo). Naczelną ideą odtworzenia Fundacji było zachowanie dla Narodu pozostałych majątków z zapisów rodów Działyńskich i Zamoyskich. Tylko w ten sposób, to jest poprzez ustawowy zapis możliwe jest zachowanie tych dóbr w całości na rzecz społeczeństwa.

Celami Fundacji Zakłady Kórnickie są:

  1. Wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnienie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych.
  2. Działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo – badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi.
  3. Propagowanie idei pracy organicznej.
  4. Działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych.
  5. Wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.