O „Tytusie”

„Tytus” to serwis popularnonaukowy poświęcony historii Polski i świata, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Naszym celem jest opowiadać o dziejach w taki sposób, by ich poznawanie było czystą przyjemnością i rodziło pasję, jaką my sami zaraziliśmy się lata temu. Pragniemy jednocześnie, by nasz portal był wiarygodnym źródłem wiedzy, który nie poświęca rzetelności na rzecz taniej sensacji.

Nasza nazwa nawiązuje do postaci hrabiego Tytusa Działyńskiego (1796–1861), polskiego arystokraty, patrioty, mecenasa sztuki, założyciela Biblioteki Kórnickiej. Tytus Działyński zgromadził kilkadziesiąt tysięcy książek i rękopisów, często ratując je od  grabieży. Swoje bezcenne zbiory – biblioteczne oraz muzealne, umieścił w kórnickim zamku. W czasach zaborów przypominały o dawnej świetności Rzeczypospolitej, a dziś, zgodnie z zamiarem Twórcy, Biblioteka Kórnicka służy nam wszystkim.

Wydawcą serwisu jest Fundacja Zakłady Kórnickie:

Fundacja Zakłady Kórnickie

W dniu 30 lipca 1925 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o utworzeniu Fundacji „Zakłady Kórnickie”.

Rok wcześniej, w październiku 1924 roku, zmarł Władysław Zamoyski, wnuk Tytusa Działyńskiego, który cały swój odziedziczony po przodkach majątek postanowił przekazać Narodowi. Ów majątek stanowiły: przede wszystkim bezcenna Biblioteka, majątki w Wielkopolsce (tzw. klucz kórnicki) i dobra zakopiańskie, czyli łącznie ok 20 tys. ha ziemi, lasów i wód. Utworzenie Fundacji było nawiązaniem do najbardziej szlachetnych idei pracy organicznej w Wielkopolsce.

Krótko przed wojną z części zakopiańskiej utworzono Tatrzański Park Narodowy. W roku 1952 dekretem prezydenta B. Bieruta, Fundacja została rozwiązana. Restytucja Fundacji nastąpiła ustawą sejmową z dnia 18 września 2001 r.

Fundacja została wyposażona w nieruchomości o pow. 4 200 ha położone w powiecie poznańskim (gm. Kórnik i Mosina), powiecie średzkim (gm. Środa Wlkp. i Dominowo). Naczelną ideą odtworzenia Fundacji było zachowanie dla Narodu pozostałych majątków z zapisów rodów Działyńskich i Zamoyskich. Tylko w ten sposób, to jest poprzez ustawowy zapis, możliwe jest zachowanie tych dóbr w całości na rzecz społeczeństwa.

Celami Fundacji Zakłady Kórnickie są:

  1. Wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnienie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych.
  2. Działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo – badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi.
  3. Propagowanie idei pracy organicznej.
  4. Działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych.
  5. Wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.