Historia Pisana Głosem

“Projekt utrwalenia w formie nagrań audio (a także video) wspomnień najstarszych mieszkańców naszej lokalnej społeczności towarzyszy mi od wielu lat. Zawsze żywiłam przekonanie, że obok ram, które nadaje każdej opowieści podręcznikowy zestaw dat i faktów, niezbędne jest odnotowywanie wypełniających je treści, których nie uda się w pełni zrozumieć i poznać bez kontaktu z ludzką pamięcią, ocalającą – nieważne niekiedy z punktu widzenia dokumentów, a kluczowe dla zrozumienia danej społeczności – fakty i detale.

  Konieczność zapisu tych ulotnych skarbów rośnie z dnia na dzień, zaniechanie w tej dziedzinie niesie nieodwracalne straty. Znikają z naszego otoczenia ludzie sięgający pamięcią czasów międzywojnia (chociaż nieliczni żyją jeszcze i cieszą się jasnym, pełnym ciekawych obserwacji umysłem), odchodzą już ich potomkowie, wyposażeni ciągle jeszcze w przekazywaną od pokoleń pamięć o dawnym Kórniku. Utrwalenie ich opowieści pozwoliłoby umocnić poczucie lokalnej tożsamości, uczynić historię bardziej dotykalną, a przez to bliższą i atrakcyjniejszą dla odbiorców. Zapis nagrań ma mieć bowiem nie tylko wartość archiwizacyjną, ale i edukacyjną. Dlatego istotny wydaje się element zaangażowania w projekt dzieci i młodzieży. Udział przedstawicieli najmłodszego pokolenia w nagraniach sprawi, że poprzez działanie lokalna historia i kultura staną się im bliższe. Dodatkową wartością jest docenienie doświadczenia i mądrości osób starszych, utwierdzenie ich w przekonaniu o niepodważalnym znaczeniu, zarówno ich jednostkowego losu, jak i świata, który był im znany i bliski.”

                                                                                                                               Danuta Błaszak

Cele projektu:
  • Stworzenie zbioru materiałów audiowizualnych, opisujących lokalną kulturę i historię.
  • Archiwizacja wspomnień najstarszych przedstawicieli miejscowej społeczności.
  • Gromadzenie wiedzy o lokalnych tradycjach rzemieślniczych.
  • Zbieranie anegdot, opowieści związanych z miejscowym kolorytem społecznym.
  • Utrwalanie wykładów i rozmów poświęconych historii, odbywających się na terenie objętym projektem.
  • Relacjonowanie konferencji i dyskusji dotyczących tożsamości miejsca, sposobów upowszechniania wiedzy historycznej i prezentowania poszczególnych dóbr kulturowych związanych z daną miejscowością.
  • Propagowanie zainteresowania historią wśród dzieci i młodzieży.
  • Integracja międzypokoleniowa.

Kontakt:

Danuta Błaszak
e-mail: danuta@tytus.edu.pl
tel. 574 643 944