Ludwik Bociański

7 lutego 1970 na emigracji w Londynie umiera pułkownik Ludwik Bociański działacz skautowy, powstaniec wielkopolski, współtwórca 8 Pułku Strzelców Wielkopolskich

Polski Sejm Dzielnicowy, w którym brali udział przedstawiciele całego zaboru pruskiego (Wielkopolska, Śląsk, Pomorze Gdańskie, Warmia i Mazury, Polacy mieszkający

    Ogłoszenie z prasy poznańskiej o zwołaniu Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Listopad 1918 r.