W ostatnich tygodniach trwał ostatni etap konkursu organizowanego przez naszą redakcję. Uczniowie wielkopolskich szkół podejmowali działania mające na celu pogłębienie wiedzy o historii, upamiętnienie wydarzeń takich jak powstanie wielkopolskie oraz rozbudzenie zainteresowania o tych wydarzeniach w swoich lokalnych środowiskach.

We wtorek 20 marca w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej o Ziemi Raszkowskiej “100 lat w Niepodległej”. W konkursie udział wzięło 23 uczniów szkół podstawowych z Bieganina, Jankowa Zaleśnego, Koryt, Ligoty, Radłowa i Raszkowa, którzy odpowiadali na pytania dotyczące historii “małej ojczyzny”. Uczestników obowiązywała znajomość wiedzy historycznej o ziemi raszkowskiej w oparciu o fragmenty książki: “Raszków na przestrzeni wieków” pod red. Jacka Bartczaka i Gerarda Kucharskiego – nacisk został położony na temat Powstania Wielkopolskiego oraz czas dwudziestolecia międzywojennego.

Polski Sejm Dzielnicowy, w którym brali udział przedstawiciele całego zaboru pruskiego (Wielkopolska, Śląsk, Pomorze Gdańskie, Warmia i Mazury, Polacy mieszkający

    Ogłoszenie z prasy poznańskiej o zwołaniu Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Listopad 1918 r.