W ostatnich tygodniach trwał ostatni etap konkursu organizowanego przez naszą redakcję. Uczniowie wielkopolskich szkół podejmowali działania mające na celu pogłębienie wiedzy o historii, upamiętnienie wydarzeń takich jak powstanie wielkopolskie oraz rozbudzenie zainteresowania o tych wydarzeniach w swoich lokalnych środowiskach.

Po zakończeniu I etapu konkursu  ,,Tytus”, grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie, przystąpiła do realizacji II etapu. Nasze działania skupiły się na upamiętnieniu Powstania Wielkopolskiego. Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole został zorganizowany konkurs ortograficzny o tematyce patriotycznej „Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim”.  Głównym celem konkursu było podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych dzieci oraz wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych. Ważnym zadaniem było też bogacenie języka ojczystego, poszerzanie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego, a także wdrażanie do ,,zdrowej” rywalizacji. Konkurs przebiegał w dwóch etapach – w pierwszym odbyło się dyktando pisemne. Z każdej klasy wyłoniono trzech uczniów, którzy najlepiej napisali tekst. Etap finałowy odbył się 26 marca. Jedna osoba  z komisji wypowiadała słówka z trudnością ortograficzną, a dzieci za pomocą lizaków ortograficznych pokazywały odpowiednie litery. Każdy pracował samodzielnie, bowiem uczestników oddzielały specjalne kurtyny. Dyktando zarówno w pierwszym jak i w drugim etapie podzielone było na trzy stopnie trudności: klasy 1-2, klasy 3-4, klasy 5-7. Wygrał ten uczeń, który nie popełnił błędu lub popełnił najmniejszą liczbę błędów. Uczniowie solidnie przygotowali się do finału, dlatego też potrzebna była nie jedna dogrywka. Na tym nasze działania się nie skończyły. Uczniowie klasy V i VI pod opieką p. Wioletty Gierałtowskiej przygotowali prezentację multimedialną przedstawiającą pomniki i tablice upamiętniające Powstanie Wielkopolskie na terenie miasta i gminy Opalenica. Została ona zaprezentowana całej społeczności szkolnej podczas uroczystego zakończenia konkursu ortograficznego o tematyce patriotycznej „Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim”. Wszyscy uczniowie wykazali się duża znajomością miejsc upamiętniających Powstanie  Wielkopolskie na terenie naszej gminy, gdyż wszystkie tablice i pomniki były im dobrze znane. Wszystkie materiały z konkursu i prezentacja zostały zamieszczone na stronie szkoły, aby każdy mógł się z nimi zapoznać i pogłębić swoją wiedzę.

Wiemy więcej…

Przedstawione  działania zostały podjęte przez grupę uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w  Borui Kościelnej,  zainteresowaną tematyką powstania wielkopolskiego, gdyż

Polski Sejm Dzielnicowy, w którym brali udział przedstawiciele całego zaboru pruskiego (Wielkopolska, Śląsk, Pomorze Gdańskie, Warmia i Mazury, Polacy mieszkający

    Ogłoszenie z prasy poznańskiej o zwołaniu Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Listopad 1918 r.