Polski Sejm Dzielnicowy, w którym brali udział przedstawiciele całego zaboru pruskiego (Wielkopolska, Śląsk, Pomorze Gdańskie, Warmia i Mazury, Polacy mieszkający

Leszczyński rynek

  Polacy próbowali przeciwstawić się germanizacji na różne sposoby. W 1892 r. powstała pierwsza organizacja polska – Towarzystwo Przemysłowców. Następnie

    Ogłoszenie z prasy poznańskiej o zwołaniu Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Listopad 1918 r.