Strona główna Autorzy Posty przez Anna Hekert

Anna Hekert

Anna Hekert
1 POSTY 0 KOMENTARZE
Doktorantka w Zakładzie Najnowszej Historii Polski UAM, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą elit komunistycznych w województwie poznańskim w latach 1945–1948. Zajmuje się badaniem nieformalnych powiązań w oficjalnych strukturach Polskiej Partii Robotniczej oraz dziejami działaczek komunistycznych.

Moda w Polsce tuż po wojnie. Praktyczna i pragmatyczna czy beztroska i lekkomyślna?

Jaką rolę odgrywała w powojennej Polsce moda? Jak trudno było zdobyć ubranie? Pozwalano sobie na ekstrawagancję czy może przeważała funkcja użytkowa odzieży? Jakie wizerunki przedstawiano w prasie, a w jaki sposób ubierała się ulica?