Kolejki w kwesturze, codzienne życie w akademikach i na wykładach, a także turnieje rycerskie w czasie otrzęsin i znacznie większe niż dzisiaj zaangażowanie polityczne – to wszystko widać na przedwojennych zdjęciach studentów polskich uczelni.

Studenci na dachu I Domu Akademickiego w Krakowie, 1925 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3475, domena publiczna)
Stołówka w I Domu Akademickim w Krakowie, październik 1932 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3476-3, domena publiczna)
Studentki w stołówce Domu Akademiczek w Krakowie, maj 1935 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3491-1, domena publiczna)
Studentki w pomieszczeniu kuchennym Domu Akademiczek w Krakowie, październik 1932 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3490-2, domena publiczna)
Studentki przy kuchenkach gazowych w Domu Akademiczek przy ulicy Górnośląskiej 14 w Warszawie, listopad 1927 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3549-3, domena publiczna)
Studenci w sklepiku w nierozpoznanym akademiku, listopad 1927 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3558, domena publiczna)
Studenci w czytelni Akademickiego Domu Sodalicji Mariańskiej w Krakowie, październik 1928 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3489-3, domena publiczna)
Studentki grające w szachy i przeglądające prasę w Domu Akademiczek w Krakowie, październik 1932 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3490-3, domena publiczna)
Pokój studencki w I Domu Akademickim w Krakowie, październik 1932 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3476-2, domena publiczna)
Pokój studencki w domu akademickim przy ulicy Grójeckiej w Warszawie, lata 30. XX wieku (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3541, domena publiczna)
Mieszkanki Domu Akademiczek przy ulicy Górnośląskiej 14 w Warszawie w płaszczach i czapkach studenckich, listopada 1936 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3545-7, domena publiczna)
Biuro I Domu Akademickiego w Krakowie, październik 1932 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3476-1, domena publiczna)
Studenci w kwesturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, grudzień 1934 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-2997-5, domena publiczna)
Sala wykładowa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podczas wykładu prof. Karola Kleckiego, marzec 1928 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3026, domena publiczna)
Seminarium filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, styczeń 1928 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3004, domena publiczna)
Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego, studenci wykonujący sekcję konia, 1925 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3282, domena publiczna)
Otrzęsiny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. studentki ubrane w stylizowane stroje ludowe, listopad 1936 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3419-4, domena publiczna)
Otrzęsiny studentów ośrodka krakowskiego. Fragment obrzędów otrzęsinowych na dziedzińcu Collegium Maius, październik 1935 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3508-12, domena publiczna)
Otrzęsiny studentów ośrodka krakowskiego. Turniej rycerski w wykonaniu studentów, październik 1935 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3508-21, domena publiczna)
Otrzęsiny studentów ośrodka krakowskiego. Zawody łucznicze, październik 1935 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3508-24, domena publiczna)
Otrzęsiny studentów ośrodka krakowskiego, pochód studentów z maskami, październik 1935 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3508-29, domena publiczna)
Tydzień akademika w Poznaniu. Żywy obraz „Hołd pruski” w wykonaniu studentów, 1927 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3526, domena publiczna)
Tydzień Akademika w Warszawie, studenci w strojach kostiumowych podczas pochodu, listopad 1926 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3597-2, domena publiczna)
Tydzień Akademika w Warszawie, przejazd studentów przez miasto samochodami ciężarowymi, listopad 1925 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3596-2, domena publiczna)
Występ orkiestry studenckiej na podwórku jednej z warszawskich kamienic, 18 lipca 1932 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-F-541-2, domena publiczna)
Ćwiczenia Legii Akademickiej na Polu Mokotowskim w Warszawie, nauka strzelania z karabinu, kwiecień 1938 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-W-2384-3, domena publiczna)
Uroczyste otwarcie stadionu dla medyków na Grzegórzkach w Krakowie, pokazowe ćwiczenia gimnastyczne w wykonaniu studentek, czerwiec 1938 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3684-14, domena publiczna)
Sekcja bokserska Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie, kwiecień 1935 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3685, domena publiczna)
Wycieczka studentów Politechniki Warszawskiej w Berlinie, zwiedzanie elektrownie w Spandau, marzec 1935 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3718, domena publiczna)
Wycieczka studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej do Jerozolimy, studenci przed meczetem Omara, 1930 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3723, domena publiczna)
Pochód krakowskich studentów z transparentem „Precz z żydowską sztuką”, 1929 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3501-4, domena publiczna)
Student ranny w czasie demonstracji antyżydowskiej studentów Uniwersytetu Warszawskiego, listopad 1931 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3579-5, domena publiczna)
Pogrzeb Romana Dmowskiego w Warszawie, delegacje korporacji studenckich w kondukcie żałobnym, 7 stycznia 1939 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-156-3, domena publiczna)
Józef Piłsudski niesiony na rękach przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przed budynkiem Collegium Novum, 1921 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-A-80, domena publiczna)
Wiec Polskiej Partii Socjalistycznej w Warszawie podczas obchodów Święta Pracy; widoczni uczniowie szkół wyższych, 1 maja 1931 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-2724-5, domena publiczna)
Krakowscy studenci propagujący kupowanie polskich towarów, po 1921 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-6083, domena publiczna)
Demonstracje ogólnoakademickie w Warszawie na rzecz samowystarczalności gospodarczej kraju, studenci zrzucają z mostu Poniatowskiego kukłę kusiciela zakupów towarów zagranicznych, 1929 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3592-2, domena publiczna)
Manifestacja studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie z powodu nowej ustawy akademickiej, marzec 1933 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3514-1, domena publiczna)
Demonstracja studentów warszawskich w związku z nową ustawą o szkołach wyższych, trumna umieszczona przez studentów na torach tramwajowych przed Uniwersytetem Warszawskim, 28.02–31.03.1933 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3583-1, domena publiczna)
Protest studentów Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przeciwko wysokiemu czesnemu; grupa studentów opuszcza gmach Politechniki Warszawskiej, którą okupowała trzy dni, marzec 1936 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3588-5, domena publiczna)
Wiec studentów Uniwersytetu Warszawskiego dotyczący sprawy brzeskiej, styczeń 1931 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3575-2, domena publiczna)
Demonstracja studentów w Warszawie, gaz łzawiący rozpylony na Krakowskim Przedmieściu, marzec 1931 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3576-6, domena publiczna)
Doroczny komers korporacji studenckiej Arkonia w Warszawie, Widoczni m.in.: marszałek Edward Rydz-Śmigły (stoi), gen. Władysław Anders, płk Leon Strzelecki, 18 maja 1937 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-N-3614-5, domena publiczna)
Studentka otrzymuje z rąk przewodniczącego korporacji studentów prawa nakrycie głowy (faluche), marzec 1939 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-E-5520, domena publiczna)

 

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!