Kreatywność i wyobraźnia średniowiecznych artystów ozdabiających rękopisy pozwalały im tworzyć groteskowe stworzenia i ich hybrydy z ludźmi, które bawią i zadziwiają do dziś. Wielu z nich nie chcielibyście też spotkać w swoich snach.

Miniatura z dolnego marginesu psałterza, Anglia, 2. ćwierć XIV w. (British Library, Additional 42130)
Miniatura z dolnego marginesu psałterza z godzinkami, kalendarzem, litanią i modlitewnikiem, Anglia, 1. poł. XIV w. (British Library, Harley 2356)
Miniatura z francuskiego psałterza z końca XIII w. (University of Oxford, Bodleian Libraries, MS. Douce 118)
Dolna część ozdobnej bordiury z rękopisu godzinek, Neapol, 1477 r. (British Library, Yates Thompson 6)
Miniatura z dolnego marginesu Psałterza Królowej Marii, Anglia, 1310–1320 r. (British Library, Royal 2 B VII)
Miniatura z dolnego marginesu Psałterza Królowej Marii, Anglia, 1310–1320 r. (British Library, Royal 2 B VII)
Miniatura z lewego marginesu psałterza Roberta z Ormesby, Anglia, koniec XIII lub początek XIV w. (University of Oxford, Bodleian Libraries, MS. Douce 366)
Miniatura z dolnego marginesu psałterza i godzinek, Francja, 1276 r. (British Library, Yates Thompson 43)
Miniatura z dolnego marginesu Psałterza Królowej Marii, Anglia, 1310–1320 r. (British Library, Royal 2 B VII)
Miniatura z dolnego marginesu Psałterza Królowej Marii, Anglia, 1310–1320 r. (British Library, Royal 2 B VII)
Miniatura z dolnego marginesu Dekretałów Grzegorza IX, Francja, przełom XIII i XIV w. (British Library, Royal 10 E IV)
Miniatura z dolnego marginesu Psałterza Królowej Marii, Anglia, 1310–1320 r. (British Library, Royal 2 B VII)
Miniatura z dolnego marginesu Psałterza Luttrella, Anglia, 2. ćwierć XIV w. (British Library, Additional 42130)
Miniatura z dolnego marginesu Psałterza Luttrella, Anglia, 2. ćwierć XIV w. (British Library, Additional 42130)
Miniatura z lewego marginesu godzinek, Francja, XV–XVI w. (University of Oxford, Bodleian Libraries, MS. Douce 267)
Miniatura z dolnego marginesu Dekretałów Grzegorza IX, Francja, przełom XIII i XIV w. (British Library, Royal 10 E IV)
Miniatura z prawego marginesu godzinek, Francja, ok. 1430 – ok. 1440 r. (British Library, Harley 2900)
Miniatura z dolnego marginesu cyklu „Lancelot-Graal”, cz. 3: „Księgi Lancelota”, Francja, początek XIV w. (University of Oxford, Bodleian Libraries, MS. Ashmole 828)
Miniatura z dolnego marginesu „Aleksandreidy” („Romansu o Aleksandrze”), Tournai, 1338–1344 r. (University of Oxford, Bodleian Libraries, MS. Bodl. 264)
Miniatura z marginesu „Historii Aleksandra Wielkiego” Kwintusa Kurcjusza Rufusa w tłumaczeniu Vasca da Luceny, Francja i Brugia, ok. 1468 – ok. 1480 r. (British Library, Royal 15 D IV)
Miniatura z dolnego marginesu „Anabazy” Ksenofonta w tłumaczeniu Claude’a de Seyssela, Francja, ok. 1506 r. (British Library, Royal 19 C VI)
Miniatura z dolnego marginesu cyklu „Lancelot-Graal”, cz. 4 i 5: „Poszukiwanie Świętego Graala” oraz „Śmierć Artura”, Francja, 1. ćwierć XIV w. (British Library, Royal 14 E III)
Komedianci z głowami zwierząt w strojach heraldycznych, miniatura z dolnego marginesu „Aleksandreidy” („Romansu o Aleksandrze”), Tournai, 1338–1344 r. (University of Oxford, Bodleian Libraries, MS. Bodl. 264, pt. I)
Miniatura z dolnego marginesu psałterza, Paryż, ok. 1250 r. (British Library, Royal 2 B II)
Miniatura z dolnego marginesu psałterza i godzinek, Francja, 1276 r. (British Library, Yates Thompson 43)
Ozdobny inicjał przedstawiający Dawida zabijającego Goliata i miniatura z dolnego marginesu, Psałterz Królowej Marii, Anglia, 1310–1320 r. (British Library, Royal 2 B VII)
Roman Sidorski
Historyk, redaktor i tłumacz, absolwent UAM w Poznaniu. Od kilkunastu lat zajmuje się popularyzacją historii w Internecie, przez wiele lat związany był serwisem „Histmag.org” jako jego współzałożyciel i członek redakcji. Współpracował z oficynami takimi jak Bellona, Replika, Wydawnictwo Poznańskie oraz Wydawnictwo Znak. Poza „Histmagiem”, publikował między innymi w „Uważam Rze Historia”.