Zanim wybuchło powstanie wielkopolskie, był Polski Sejm Dzielnicowy. Dzięki niemu Polacy w zaborze pruskim dysponowali legalną władzą, która mogła przejąć rządy w Wielkopolsce po rozpoczęciu insurekcji. Niestety, wydarzenie to pozostaje niemal zupełnie zapomniane. By pomóc w zmianie tego stanu rzeczy, przygotowaliśmy pakiet materiałów dla nauczycieli do wykorzystania w czasie lekcji.

Pakiet zawiera artykuł objaśniający genezę i znaczenie Polskiego Sejmu Dzielnicowego, biogramy jego najważniejszych uczestników i uczestniczek ze zdjęciami, scenariusz lekcji wraz zadaniami dla uczniów oraz obszerną bibliografię tematu.

Ze wstępu:

Polski Sejm Dzielnicowy – materiały edukacyjne (kliknij, aby ściągnąć)

Powstanie wielkopolskie, którego 100. rocznicę będziemy wkrótce hucznie obchodzić, jest istotnym elementem tożsamości mieszkańców naszego regionu, a pamięć o nim ożywa również w innych częściach kraju. Możemy cieszyć się, że ten największy udany zryw niepodległościowy w historii Polski budzi coraz większe zainteresowanie i jest coraz bardziej doceniany.

Zanim jednak przyszła pora, by chwycić za broń, Wielkopolanie wytrwale i różnymi środkami dążyli do przejęcia kontroli nad swoją dzielnicą. To ich wysiłki i starania stworzyły podwaliny pod późniejszy sukces powstania, któremu nie zabrakło ani broni i żołnierzy, ani sojuszników (co pokazał rozejm w Trewirze), ani też legalnej władzy gotowej do rządów na wyzwalanych terytoriach. To ostatnie było możliwe dzięki Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu, który obradował w Poznaniu od 3 do 5 grudnia 1918 r.

Niestety, to wydarzenie pozostaje niemal zupełnie zapomniane, choć było wielką manifestacją polskości, która rozbudziła patriotyczne uczucia na trzy tygodnie przed przybyciem do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. Pozwoliło też wybrać legalną, demokratyczną i uznawaną nawet przez zaborców reprezentację Polaków w Niemczech. Wreszcie, to właśnie wówczas po raz pierwszy Polki uzyskały pełnię praw wyborczych.

Fundacja Zakłady Kórnickie i redakcja wydawanego przez nią serwisu internetowego Tytus.edu.pl podjęły się, wraz z licznymi partnerami zadania, organizacji obchodów setnej rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego oraz licznych działań mających na celu przypomnienie o tym doniosłym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas teka edukacyjna okaże się wartościową pomocą dla nauczycieli chcących opowiedzieć uczniom o wyjątkowym Sejmie sprzed 100 lat.