Jan Piotr Norblin to francuski artysta uznawany za ojca polskiego malarstwa rodzajowego. Zawdzięczamy mu m.in. malarską kronikę insurekcji kościuszkowskiej, a także galerię strojów polskich, którą prezentujemy poniżej.

Baby przed kościołem św. Jana
Bartnik podbierający miód
Rybak z okolic Warszawy
Podlasianka
Gospodarz krakowski
Szlachcic polski
Furman żydowski
Adwokat polski
Chłopka litewska

Wszystkie ilustracje pochodzą z książki „Zbiór wzorowy rozmaitych polskich ubiorów pędzlem znanego malarza Norblin wydanych a przez sławnego Debucourt na miedzi wyrżniętych”, wydanej w Paryżu w 1817 r.