Facebook-icon
Hrabia Tytus

Trzeci etap konkursu „Tytus” – podsumowanie (cz. 2)

W ostatnich tygodniach trwał ostatni etap konkursu organizowanego przez naszą redakcję. Uczniowie wielkopolskich szkół podejmowali działania mające na celu pogłębienie wiedzy o historii, upamiętnienie wydarzeń takich jak powstanie wielkopolskie oraz rozbudzenie zainteresowania o tych wydarzeniach w swoich lokalnych środowiskach.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu

W trzeciej części konkursu uczniowie chcieli zaprezentować historię miasta i regionu, która ściśle związana jest z zakonnikami. Największa potęga średniowiecznego chrześcijaństwa, jaką byli cystersi, przebywała w Wągrowcu ponad czterysta lat. Ich dziedzictwo kulturowe, religijne oraz gospodarczo-techniczne, jakie pozostawili w grodzie nad Wełną, tak zainspirowało uczniów, że od wielu lat pogłębiają wiedzę na ich temat i przekazują ją lokalnej społeczności w różny sposób.

Szkoła jest organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Cystersach. Każde święto jej patrona wiąże się ze wspomnieniem działalności białych mnichów. Układane są wówczas piosenki o sławnych wągrowczanach. Realizowano też projekt „W grodzie nad Wełną”, okazjonalnie wydawana jest również gazetka szkolna „Śladami cystersów”. Uczniowie wystawiają sztuki teatralne w różnych miejscach miasta, m.in. w kościele farnym oraz pocysterskim, a także w szkołach i na festynach. W maju 2018 roku dzieci wystawiły w wągrowieckim amfiteatrze przedstawienie pt. „Dzieje zakonu cysterskiego”. Dzięki temu mieszkańcy miasta mogli zobaczyć i usłyszeć ciekawą historię sprzed wieków.

Wielu uczniów pracuje nad promocją regionu, ale najaktywniejsza jest grupa historyczna w składzie: Blanka Macioszek, Weronika Szpis, Kacper Kamiński, Magdalena Rojtek, Margarita Konieczna, Łukasz Malak, Eliza Raczyńska, Julia Wagner, Martyna Bresz oraz Julia Dąbrowicz pod kierunkiem Pani Kingi Babicz i Pani Małgorzaty Smarzyk, które z pasją i zaangażowaniem przygotowały dzieci do konkursu hyus.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Wojciecha w Gnieźnie

Zespół biorący udział w konkursie długo zastanawiał się, które wydarzenie z historii Gniezna szczególnie zasługuje na upamiętnienie. Wybór nie był łatwy, ponieważ Gniezno cieszy się tysiącletnią tradycją. Po długim zastanowieniu postanowiono zrobić coś innego… Pojawił się pomysł, by wykorzystać nową atrakcję turystyczną Gniezna, czyli Trakt Królewski. W taki sposób narodziła się idea rajdu pieszego „Śladami królików” na ulicach zabytkowego centrum miasta.

Gniezno to miasto koronacji pięciu pierwszych królów Polski – mało kto o tym pamięta. Trakt Królewski to szlak turystyczny, który ma przybliżyć nie tylko osobom odwiedzającym miasto, ale również i jego mieszkańcom historię tego grodu oraz zachęcić do odwiedzenia mniej znanych atrakcji: zabytkowych kościołów czy też Parku Miejskiego.

Na szlaku spotkać można rzeźby pięciu wspomnianych wcześniej królów, postacie z legend związanych z początkami państwa polskiego oraz 15 królików, które służą za przewodnika. Skąd królik? Odpowiedź na to pytanie szybko znalazła jedna z uczennic biorąca udział w Projekcie: „etymologia polskiego słowa królik pochodzi od niemieckiego wyrazu król”.

Uczniowie świetnie odrobili zadanie domowe i każdy z nich przygotował kilka słów na temat jednego z królików. Rajd odbył się w sobotę 19 maja o godzinie 9.00. Na miejsce zbiórki – przy wejściu do Muzeum Początków Państwa Polskiego – przybyli nie tylko uczestnicy konkursu, ale również zaproszone osoby, uczniowie przez cały tydzień roznosili bowiem w szkole ulotki informujące o rajdzie.

Poszukiwanie królików stało się główną atrakcją.

 • Na dziedzińcu I LO stoi królik „Bogaty Kupiec”, gdyż w tym miejscu stykały się szlaki handlowe prowadzące przez miasto.
 • W okolicy Wenecji, czyli Jeziora Jelonek, swoje miejsce znalazł królik „Strażak”, ponieważ Gniezno było kilkakrotnie trawione pożarami.
 • Na ul. Słomianki spotkać można „Rajcę Miejskiego”, nawiązującego do średniowiecznej lokacji miasta na prawie niemieckim.
 • Na Zielonym Rynku zobaczyć można „Żużlowca”, który ma symbolizować powiązania mieszkańców Gniezna z jego dyscypliną sportu i przypominać o bogatym dorobku drużyny Start Gniezno.
 • Wędrując ulicą Warszawską natknąć się można na „Szofera” trzymającego w ręku korbę od silnika, który uruchamiano w dawnych czasach ręcznie. W tym miejscu mieścił się niegdyś pierwszy salon samochodowy należący do słynnej rodziny Weberskich.
 • „Degustator” na Rynku nawiązuje do słynnej we wszystkich trzech zaborach Fabryki Wódek i Likierów Bolesława M. Kasprowicza, gnieźnieńskiego organicznika.
 • Na styku ulicy Chrobrego i Pocztowej pozdrawia przechodniów „Kolejarz” z atrybutami charakterystycznymi dla jego zawodu. Niedaleko rzeźby można dostrzec dawne zabudowania kolei gnieźnieńskich.
 • W Parku Miejskim zobaczyć można „Hokeistę”, nawiązującego do sukcesów sportowych odnoszonych przez mieszkańców Gniezna w tej dyscyplinie.
 • Obok budynku III LO, dawnych koszar wojskowych, czeka nie tylko na uczniów „Żołnierz pruski”.
 • Na ulicy Chrobrego, niedaleko Teatru im. Aleksandra Fredry, ujrzeć można „Powstańca Wielkopolskiego”, który nawiązuje do wyswobodzenia miasta spod zaboru niemieckiego w ostatnich dniach grudnia 1918 roku.
 • Schodząc ul. Grzybową przechodzi się obok „Murarza”, który przypominać ma o znajdujących się tu przed wiekami murach miejskich.
 • Na ul. św. Jana, obok Szkoły Podstawowej Nr 1, stoi „Medyk”. Nosi on na twarzy maskę chroniącą od zarazy i odgania szczurka – symbol dżumy, która nawiedziła niegdyś miasto.
 • Przy wejściu do Doliny Pojednania na ul. św. Wojciecha wita przechodów „Napoleon” – podobno, kiedy cesarz Francuzów stacjonował ze swoimi wojskami w Gnieźnie, gościł w jednej z pobliskich kamienic.
 • Przy klasztorze oo. Franciszkanów spotkać można średniowiecznego „Skrybę” w mnisim habicie i w binoklach na oczach, z piórem i zwojem pergaminu w ręku.
 • „Woj Piastowski” z drużyny książęcej Mieszka I i Bolesława Chrobrego stoi obok placu św. Wojciecha przy Katedrze.

Rajd trwał około dwóch godzin. Uczestnicy rozeszli się do domów z uśmiechami na twarzy i bogatsi w wiedzę na temat swojego miasta. Spacer podsumowano jednym zdaniem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie postanowił przybliżyć społeczności szkolnej sylwetkę jednego z najbardziej znanych mieszkańców Wolsztyna – Marcina Rożka.
10 kwietnia minęła 74 rocznica jego śmierci. Głównym celem działań uczniów stało się ukazanie nie tylko artystycznej strony jego życia, lecz również mniej znanych faktów związanych z patriotyczną działalnością tego człowieka.

Na samym początku uczniowie biorący udział w konkursie udali się do wolsztyńskiego Muzeum Marcina Rożka.Tam zdobyli wiele cennych informacji na temat jego dorobku twórczego, udziału w powstaniu wielkopolskim, trudów życia w czasach okupacji niemieckiej oraz śmierci tego wielkiego Polaka w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.

Następnie konkursowicze podzielili się wiadomościami z członkami społeczności szkolnej. W tym celu wykonali plakaty, z których powstała wystawa w holu szkolnym. Uczniowie stworzyli także ulotki informujące o życiu i twórczości Marcina Rożka, które rozdawali podczas przerw uczniom i nauczycielom.

Kolejnego dnia dzieci przeprowadziły sondę, która miała sprawdzić, jaki skutek odniosły wszystkie podjęte działania. Poprawne odpowiedzi zostały nagrodzone naklejkami związanymi z życiem miejscowego artysty. Ku naszemu zadowoleniu, większość odpowiedzi była poprawna.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Chełmnie

Grupa szkolna „Głodni wiedzy” przeniosła się do XIII wieku, aby poznać okoliczności nadania praw miejskich Pniewom oraz zbadać historię powstania wsi Chełmno, w której znajduje się szkoła, do której uczęszczają uczestnicy konkursu. Szczególną uwagę przykuły (nieznane wszystkim wcześniej) fakty i legendy dotyczące Chełmna.

Gdy udało się już zgromadzić odpowiednią ilość wiadomości na ten temat, grupa uczniów stworzyła wydanie specjalne gazetki „Szkolne Echo” dla mieszkańców Chełmna. Dzięki niej można było dowiedzieć się m.in., do kogo należało pierwotnie Chełmno i skąd wzięła się nazwa wsi, a także zapoznać się z legendą o Górze Czarownic. Ponadto mieszkańcy mieli za zadanie wybrać najlepszą, ich zdaniem, propozycję herbu Chełmna. Projekty herbów wykonanych przez uczniów z grupy „Głodni Wiedzy” zostały przedstawione w gazetce, a głosowanie mieszkańców ostatecznie rozstrzygnęło konkurs na najciekawszy rysunek.

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radłowie

We wtorek 20 marca w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej o Ziemi Raszkowskiej „100 lat w Niepodległej”. W konkursie udział wzięło 23 uczniów szkół podstawowych z Bieganina, Jankowa Zaleśnego, Koryt, Ligoty, Radłowa i Raszkowa, którzy odpowiadali na pytania dotyczące historii swojej małej ojczyzny. Uczestników obowiązywała znajomość wiedzy historycznej o ziemi raszkowskiej zaczerpniętej z fragmentów książki: „Raszków na przestrzeni wieków” pod red. Jacka Bartczaka i Gerarda Kucharskiego – nacisk został położony na temat powstania wielkopolskiego oraz czas dwudziestolecia międzywojennego.

Od maja uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie realizują projekt poświęcony Nikodemowi Schroederowi – dawnemu mieszkańcowi Radłowa, osobie mało znanej, a bardzo zasłużonej dla całego regionu. W 1918 r. był on przewodniczącym Powiatowej Rady Ludowej w Odolanowie (Radłów leżał wtedy w powiecie odolanowskim), a następnie delegatem do Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Po wybuchu powstania wielkopolskiego był organizatorem działań powstańczych w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego. Po przyłączeniu Wielkopolski do ojczyzny Schroeder został pierwszym polskim starostą odolanowskim.

Uczniowie poznali życiorys lokalnego bohatera oraz stworzyli plakaty i prezentacje multimedialne na jego temat. Postanowili też zorganizować zbiórkę pieniędzy na tablicę pamiątkową, która miałaby zostać ufundowana w roku 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, by w ten sposób uhonorować osobę, która odegrała wielką rolę w czasie walki o niepodległość. Zbiórka prowadzona jest w formie crowdfundingu.

W projekt zaangażowała się też Fundacja „Zakłady Kórnickie”, która pomogła uczniom nagrać krótkie filmiki na temat Nikodema Schroedera oraz powstania wielkopolskiego w gminie Raszków.

W poniedziałek 18 czerwca szkoła zorganizowała „Raszkowską Grę Powstańczą” – grę miejską poświęconą czasom powstania wielkopolskiego w Raszkowie. W rozgrywce udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Bieganina, Jankowa Zaleśnego, Koryt, Radłowa i Raszkowa – w sumie trzynaście pięcioosobowych drużyn. Animatorami byli uczestnicy projektu pn. „Z Raszkowa wielkopolskiego do Raszkowa Wołodyjowskiego – polsko-mołdawska wymiana młodzieży” – uczniowie szkoły w Radłowie oraz ich goście: młodzież pochodzenia polskiego z mołdawskiego Raszkowa. Uczestnicy gry wcielali się w rolę powstańców oraz obserwatorów codziennego życia Raszkowa z czasów walki o polskość Wielkopolski, m.in. opatrywali rannych żołnierzy, szyfrowali tajne hasła, szyli flagi, śpiewali powstańcze piosenki i ćwiczyli musztrę, a także tańczyli taniec żydowski, poznawali raszkowskich rzemieślników, wczuwali się w rolę strażaków i odczytywali dawną mapę. Przy okazji szukali miejsc bezpośrednio związanych z powstańcami – ich grobów, biura werbunkowego i innych obiektów z międzywojennego Raszkowa.

 

 

Udostępnij