Facebook-icon
Hrabia Tytus

Trzeci etap konkursu „Tytus” – podsumowanie (cz. 1)

W ostatnich tygodniach trwał ostatni etap konkursu organizowanego przez naszą redakcję. Uczniowie wielkopolskich szkół podejmowali działania mające na celu pogłębienie wiedzy o historii, upamiętnienie wydarzeń takich jak powstanie wielkopolskie oraz rozbudzenie zainteresowania o tych wydarzeniach w swoich lokalnych środowiskach.

Szkoła Podstawowa w Mycielinie

Przed długim weekendem drużyna ze szkoły podstawowej w Mycielinie podjęła się ostatniego zadania konkursie „Tytus”. Uczniowie stworzyli grę planszową dotycząca historii gminy Mycielin, ze szczególnym uwzględnieniem słuszkowskiego skarbu. Dzięki tej inicjatywie autorzy gry zaprosili swych kolegów i koleżanki do odkrywania ciekawostek z dziejów regionu. Gra „Poszukiwacze słuszkowskiego skarbu” stała się interesującą pomocą dydaktyczną podczas zajęć z historii.

Skarb ze Słuszkowa został odnaleziony w 1935 roku i liczy sobie 13 061 zabytków ukrytych około 1100 r. Składa się z wczesnośredniowiecznych srebrnych ozdób i srebrnego złomu oraz monet polskich i obcych z XI i XII w.. Należą do nich unikatowe denary palatyna Sieciecha stanowiące pierwszy bezpośredni dowód na istnienie w XI-wiecznej Polsce mennicy bijącej denary krzyżowe. Legenda otokowa monet Sieciecha (ZETECH – Sieciech) jest jednym z najstarszych zabytków języka polskiego. Jest to najliczniejszy skarb monet w Polsce i najliczniejszy skarb denarów krzyżowych na świecie. Od 1958 roku znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej

W ramach udziału w trzecim etapie konkursu „Tytus” uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej zainspirowali swoich młodszych kolegów do stworzenia prezentacji o interesującej nas tematyce, którą wykorzystano w ramach konkursu z zakresu wiedzy o powiecie nowotomyskim. Prezentacja zawierała informacje na temat działań powstańczych prowadzonych w latach 1918–1919 na terenie zachodniej Wielkopolski.

Uczestnicy konkursu, w oparciu o informacje zawarte na stronie tytus.edu.pl oraz własną wiedzę, przygotowali pytania dotyczące powstania wielkopolskiego, a następnie udali się do Nowego Tomyśla, gdzie pytali przechodniów, co wiedzą na temat tego niepodległościowego zrywu. Kilka dni później z zebranych nagrań zmontowano filmik ukazujący, rezultaty sondy.

Działania podjęte przez uczniów na tym się nie skończyły. Na terenie szkoły wspólnymi siłami (z pomocą nauczycieli i uczniów) stworzyliśmy mapkę powiatu nowotomyskiego, na której zostały zaznaczone miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego. Mapa została umieszczona na pierwszym piętrze naszej szkoły w części gimnazjalnej tak, by każdy mógł w spokoju, w czasie przerwy przeanalizować jej zawartość. Dzięki niej wiele osób może pogłębić swoją wiedzę ot Powstaniu. (załącznik nr 2)

Mapa sporządzona przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie

26 maja 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie w składzie: Nikola Kulińska, Justyna Bielawna, Weronika Glapa, Gabriela Pawlik, Sandra Bochyńska, Martyna Jaskólska, Damian Rosiewicz, Anna Wojtaszek i Nadia Bachorz w czasie imprezy miejsko-gminnej „Krotofest” przedstawili musztrę wojskową na cześć 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, który stacjonował w Krotoszynie w okresie międzywojennym. Opiekunem drużyny jest nauczyciel historii Sławomir Kramarz.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze

We wtorek 29 maja 2018 r. uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze zorganizowali dla mieszkańców gminy „Spotkanie z historią”, którego tematem przewodnim było powstanie wielkopolskie. Zaprezentowano wywiad z historykiem Sławomirem Mrugalskim na temat pamięci o tym wydarzeniu. Jeden z uczniów przedstawił w formie prezentacji i ciekawej opowieści historię swojego prapradziadka – uczestnika powstania wielkopolskiego na odcinku ostrzeszowsko-kępińskim.

Wspólnie z zebranymi gośćmi odśpiewano „Marsyliankę Wielkopolską”, wyświetlając w tle obrazy Leona Prauzińskiego. Kulminacją spotkania był wykład p. Bolesława Grobelnego – emerytowanego nauczyciela, artysty i pasjonata historii regionalnej. Opisał on nastroje panujące wśród powstańców w momencie przystępowania do walki, przybliżył również postać Stanisława Thiela, dowódcy na odcinku ostrzeszowskim. Na koniec zaprezentował również piosenkę własnego autorstwa nawiązującą do powstania: „Rżnij Walenty, Bóg się rodzi…” Spotkanie z historią spodobało się zebranym i wszyscy mają nadzieję, że takie wydarzenia staną się nową tradycją szkoły w Kobylej Górze.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie

Działania uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie skupiły się na upamiętnieniu powstania wielkopolskiego. Grupa uczestników konkursu udała się na rajd rowerowy pod pomniki i tablice poświęcone temu wydarzeniu znajdujące się na terenie miasta i gminy Opalenica. Wcześniej dzieci przygotowały na ten temat prezentację multimedialną. Dzieci udały się pod pomnik we wsi Terespotockie oraz do Opalenicy, gdzie zapaliły znicze na miejskim cmentarzu pod pomnikiem powstańców wielkopolskich i odwiedziły ich groby. Ponad to uczniowie skierowali swoje kroki pod symboliczny kamień stojący przy wejściu na cmentarz, a także pod obelisk przy ratuszu, ścianę pamięci przy gimnazjum oraz tablicę pamiątkową na ulicy Powstańca Kozaka.

Wszyscy uczniowie wykazali się duża znajomością miejsc upamiętniających powstanie wielkopolskie na terenie gminy. Wszystkie materiały z rajdu zostały zamieszczone na stronie szkoły, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu postanowiła przypomnieć postać Andrzeja Niegolewskiego, wybitnego Wielkopolanina, właściciela pałacu w Bytyniu, uczestnika wojen napoleońskich. W pierwszej kolejności drużyna stworzyła poświęconą mu prezentację multimedialną, którą zaprezentowano innym uczniom podczas lekcji wychowawczych.

Kolejnym pomysłem zespołu było przygotowanie gry planszowej zatytułowanej „Niegolewski”. Biorąc udział w grze, można sprawdzić i wzbogacić swoją wiedzę na temat jej bohatera. Aby dotrzeć do mety, trzeba wskazać właściwe odpowiedzi na wybrane pytania z trzech kategorii rozmieszczonych na planszy. Kategoria „Pytania” zawiera zagadki dotyczące biografii Andrzeja Niegolewskiego, „Miejsca” – dotyczące miejsc związanych z Niegolewskim, „Zadania” – sprawdzające różnego rodzaju umiejętności (matematyczne, polonistyczne, wokalne) graczy.

Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem podczas zajęć świetlicowych, dlatego została przekazana do świetlicy szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie

5 czerwca 2018 r. grupa uczestników konkursu ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie upamiętniła strajk dzieci z tego miasta w obronie polskiej mowy, który miał miejsce tego samego dnia w 1883 roku. Informacje na ten temat zebrała Kaja Gruchalska. Julia Uniejewska, Kaja Gruchalska, Weronika Giel, Patrycja Baich, Marcel Kochanowski, Maksymilian Jakrzewski i Mikołaj Makowiecki wykonali banery z napisami, które informowały przechodniów o wydarzeniu. Aby uświetnić obchody rocznicy, uczniom towarzyszył sztandar szkoły.

Na rynku Aleksandra Kujawiak odczytała rys historyczny strajku oraz wspomnienia uczestników. Wszyscy zebrani odśpiewali Rotę.

Zdjęcia wykonała Julia Uniejewska.

I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie

23 maja 2018 r. uczniowie krotoszyńskiego „Kołłątaja” przedstawili prezentację multimedialną o Konfederacji Barskiej, jej przyczynach, skutkach i znaczeniu w dziejach Polski. Pierwszoklasiści byli żywo zainteresowani tematyką tego istotnego wydarzenia historycznego. Prowadzący wykład nakreślił okoliczności zawiązania konfederacji i wskazał kamienie milowe w procesie uzależniania się Rzeczypospolitej od Rosji. Uczestnicy chętnie zadawali pytania o symbolikę konfederacji, jej liderów (Adama Stanisława Krasińskiego, ks. Marka Jandołowicza), związki konfederatów z Kościołem i nawiązania do konfederacji w polskiej literaturze i kulturze. Słuchacze przygotowali mapy myśli o różnych formach i obliczach współczesnego patriotyzmu, które będą wykorzystywane w pracy dydaktycznej.

Następnego dnia grupa uczniów liceum udała się wraz z opiekunami do Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, którego budynek był centrum wydarzeń konfederacji w tym mieście. Dyrektor muzeum Piotr Mikołajczyk niezwykle interesująco opowiedział o losach konfederatów na terenie powiatu. Wspomniał m.in. o bitwie z wojskami rosyjskimi oraz o legendzie związanej z krotoszyńskim klasztorem oo. trynitarzy.

O działaniach „Kołłątajowców” można także przeczytać na stronie internetowej „Gazety Krotoszyńskiej”.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu

27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Luboniu odbyła się gra miejska poświęcona 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę. Członkowie drużyny biorącej udział w konkursie „Tytus” znaleźli się pośród organizatorów. Łukasz Majerski i Mikołaj Stachowiak przygotowali teksty źródłowe i ułożyli do nich pytania.

Gra  odbywała się na  ulicach Lubonia, a brali w niej udział nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale też Francuzi z Normandii, którzy gościli w tym czasie w szkole. Ten sposób zdobywania wiadomości o powstaniu zainteresował wielu mieszkańców miasta, którzy zatrzymywali się przy poszczególnych grupach, by nawiązać rozmowę. Gra miejska nie tylko poszerzyła wiedzę o powstaniu, zmotywowała uczniów do układania ciekawych zadań, ale też pozwoliła gościom z Francji na poznanie historii regionu.

Powodzenie gry miejskiej oraz inne działania podejmowane przez grupę konkursowiczów znalazły ciąg dalszy. Powstał pomysł nakręcenia filmu na podstawie biogramów lubońskich powstańców wielkopolskich. Wezmą w nim udział udział uczniowie wszystkich lubońskich szkół, chętni mieszkańcy miasta, a także członkowie rodzin powstańców. Autorką scenariusza jest opiekunka grupy – Anita Plumińska-Mieloch, a cały projekt zostanie sfinansowany przez Urząd Miasta Lubonia. Dotychczas odbyły się dwa spotkania poświęcone scenariuszowi i szczegółom związanym z produkcją. Film zostanie zaprezentowany w hali sportowej w styczniu 2019 roku.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej

W kwietniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku obchodzony jest dzień patronki placówki, Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej. Również drużyna biorąca udział w konkursie „Tytus” postanowiła upamiętnić tę wyjątkową postać. Z tej okazji uczniowie pisali wiersze, w których podkreślali jej dokonania i zasługi dla Kórnika. Powstałe utwory złożyły się na tomik poezji, który będzie dostępny w szkolnej bibliotece. Zespół wykonał również stronę tytułową tomiku.

Ostatnim etapem działań konkursowych była recytacja utworów. Została ona poprzedzona udziałem członków naszej drużyny w warsztatach recytatorskich, które przeprowadziła pani Danuta Błaszak (pracowniczka Fundacji Zakłady Kórnickie). To jeszcze nie koniec pracy, ponieważ kolejnym etapem będzie nagranie słuchowiska.

Udostępnij