Facebook-icon
Hrabia Tytus

Powstanie Wielkopolskie a MY – o powstaniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Jarocinie

Aby upamiętnić i poszerzać wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim zorganizowany został konkurs. Licznie wykonane prace stanowiły wystrój sali, w której w lutym odbywał się gminny Konkurs Języka Ojczystego pod hasłem przewodnim “Piękna nasza Polska cała”. Następnie plakaty zostały wywieszone w klasach naszej szkoły.

Zdjęcia wykonuje Julia Uniejewska

Od 12 marca przez 10 tygodni trwa szkolny konkurs “100 pytań na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. W cotygodniowym zestawie 10 pytań z historii Polski do 1918r. znajdują się 2 na temat Powstania Wielkopolskiego.
Dla tych uczniów, którzy udzielą najwięcej prawidłowych odpowiedzi w trakcie całego konkursu przewidziane są nagrody.
http://sp2jarocin.szkolnastrona.pl/
Marcel Kochanowski z naszej drużyny zebrał zdjęcia miejsc poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu w Jarocinie i okolicy.

Przygotowaliśmy krótkie informacje o Powstaniu Wielkopolskim w języku angielskim i niemieckim, aby zapoznać z tym wydarzeniem naszych rówieśników z innych krajów goszczących u nas w kwietniu w ramach projektu Erazmus+.

Udostępnij
Autor:
Julia Uniejewska
Adres strony www autora:
Adres email autora:
kuniejewska@gmail.com