Facebook-icon
Hrabia Tytus

Upamiętnienie Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu

        Nasz zespół zdecydował się upamiętnić Polski sejm Dzielnicowy przez wykonanie prezentacji multimedialnej. Zawierała ona wiadomości związane z przyczynami zwołania, celem, miejscem obrad oraz decyzjami podjętymi podczas Sejmu Dzielnicowego. Została ona zaprezentowana klasom 4-7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 oddziałom gimnazjalnym podczas lekcji wychowawczych.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, pobudziła zainteresowanie w/w wydarzeniem . Nasi koledzy, koleżanki oraz wychowawcy zadawali wiele dociekliwych pytań. Postanowili także sprawdzić czy ich przodkowie brali udział w obradach Sejmu Dzielnicowego.
Wielu było też zainteresowanych kolejnymi działaniami naszej grupy ‘’historyków’’ podejmowanych w ramach projektu ‘’Tytus’’.

Materiał zaprezentowany uczniom można obejrzeć TUTAJ.

Udostępnij
Autor:
Anna Bielawska
Adres strony www autora:
www.dobregimnazjum.pl, www.dobrasp.pl
Adres email autora:
sekretariat@dobregimnazjum.pl