Facebook-icon
Hrabia Tytus

Polski Sejm Dzielnicowy – jak to było?

Polski Sejm Dzielnicowy to szczególne wydarzenie w historii naszego kraju. Formą upamiętnienia wyborów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego i jego obrad w Szkole Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie było wykonanie przez uczniów klas V i VI plakatów tematycznie związanych z tymi wydarzeniami. Poprzedziła je krótka lekcja historii, na której uczniowie mogli zgłębić wiedzę o tym wydarzeniu i utrwalić najważniejsze wydarzenia.

Prace plastyczne zwierały wiadomości związane z przyczyną zwołania Sejmu Dzielnicowego, celem i miejscem obrad. W ich treści podkreślono także fakt, iż pierwszy raz w historii naszego narodu przyznano czynne i bierne prawo wyborcze kobietom. Na jednym z plakatów znalazły się zdjęcia upamiętniające te wydarzenia i portrety osób związanych z nimi.  Przygotowane plakaty były formą pracy łączącą elementy artystyczne (graficzne, np. flaga, kotyliony) z ciekawostkami historycznymi.

Z wykonanych plakatów uczestnicy konkursu stworzyli gazetkę tematyczną znajdującą się w głównej sali szkoły. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem innych uczniów, a także rodziców i gości, którzy w czasie jej publikacji pojawili się  w szkole. Informacje i zdjęcia na temat tego wydarzenia zostały także opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Dołączone pliki
Udostępnij
Autor:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie
Adres strony www autora:
www.spurbanowo.szkolnastrona.pl
Adres email autora:
wiolkan@02.pl